Ajankohtaista

Tälle sivulle kootaan ajankohtaisiä pölyttäjiin liittyviä tapahtumia ja uutisia meiltä ja muualta verkostoistamme.

Ajankohtaista verkostoissa

Kanadanpiiskun ja jättipalsamin kimpussa – luonnonhoitoa Helsingin Uutelassa pölyttäjien näkökulmasta

29.8.2023|

Karjan laidunnuksen ja niiton muovaamat perinnemaisemat sekä urbaanit kulttuuriympäristöt ovat pölyttäjien tärkeimpiä elinympäristöjä. Harmillisesti myös haitalliset vieraskasvilajit leviävät ärhäkkäästi juuri tällaisilla alueilla. Taajamat tyypillisesti poikivat myös uusia ongelmalajeja. Hyvä esimerkki on äskettäin kansalliseen vieraslajiluetteloon lisätty [...]

Vantaalainen täyttömäki on kokoaan suurempi hyönteisten paratiisi

7.6.2023|

Petikossa, heti Kehä III:n pohjoispuolella kohoaa Vantaan kaupungin omistama entinen maanläjitysalue. Tästä varsin urbaanista miljööstä on hyvää vauhtia muodostumassa monien maaseudulta tuttujen niittylajien tärkeä jalansija. Paahderinteessä saavat ahomansikat kukoistaa ja sinisiivet lennellä. Muutaman vuoden sinnikäs [...]

Kotimaisten pölyttäjien käyttöä kasvihuoneissa ja kasvutunneleissa halutaan lisätä

22.5.2023|

Suomen mehiläishoitajain liiton ja Luonnonvarakeskuksen uusi hanke Kotimaisia pölyttäjiä kaupallisille puutarhaviljelmille (KPKP) pyrkii lisäämään kotimaisten pölyttäjien käyttöä puutarhaviljelmillä ja vastaamaan niiden kasvavaan pölyttäjätarpeeseen. Tavoitteena on luoda menetelmiä tarhamehiläisten käyttöön kasvihuoneissa ja kasvutunneleissa sekä kartoittaa kotimaisen [...]

WWF etsii tekijöitä niittytalkoisiin Vantaalla ja Helsingissä

10.5.2023|

Perinneympäristöt sekä niitä osin korvaavat avoimet uuselinympäristöt ovat taantuneiden pölyttäjiemme tärkeimpiä elinympäristöjä. WWF Suomi on ylläpitänyt jo vuosikymmenien ajan talkootoimintaa, jonka avulla näitä elinympäristöjä on kunnostettu eri puolilla Suomea. Tulevana kesänä tarjolla on useita päivätalkoita [...]

Pölyttäjäaiheinen pellonpiennarpäivä Lepaalla 25.5.

4.5.2023|

Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry kumppaneineen järjestää kaikille avoimen koulutustapahtuman Hattulassa, Lepaan puutarhaoppilaitoksella 25.5. klo 12-16. Tilaisuus on suunnattu etenkin marjan- ja hedelmäntuottajille, mutta kaikki pölyttäjistä kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tilaisuus on maksuton, omakustanteiset tarjoilut voi halutessaan [...]

BSAG: Uusi opas rikkakasvien kemikaalittomaan torjumiseen on ilmestynyt

12.4.2023|

Miten rikkakasveja voi torjua kemikaalittomasti ja voiko joistakin rikkakasveista myös olla hyötyä maan kasvukunnon näkökulmasta? Uusi opas esittelee yleisimmät rikkakasvit sekä niiden kemikaalittomat torjuntakeinot. Hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden valikoimat pienenevät EU:ssa tehtävien päätösten myötä. Päätösten takana on [...]

Ajankohtaista meiltä

Maatalouden tukiehtojen kiristyminen uhkaa perinnebiotooppeja ja niiden pölyttäjiä

13.9.2023|

Kaikki Suomen perinnebiotooppien luontotyypit ovat uhanalaisia, ja ne ovat uhanalaisten pölyttäjiemme tärkeimpiä elinympäristöjä. Hoidettujen perinnebiotooppien määrä tulee romahtamaan, jos tukiehtoihin suunnitellut muutokset toteutuvat. Tämä on kuitenkin vielä estettävissä kansallisilla päätöksillä. Laiduntamalla hoidetut perinnebiotoopit ovat uhanalaisten [...]

Päiväperhosten kannat vahvistuneet ja kimalaiset toipuneet viime kesän notkahduksesta

17.8.2023|

Kuluneena kesänä useimmat päiväperhoslajit ovat esiintyneet edellisvuotta runsaampina. Myös kimalaisten lisääntyminen on onnistunut, sillä heinäkuusta lähtien niitä on tavattu tuntuvasti edellisvuotta runsaammin. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) keräämien ennakkotietojen perusteella kuluva pölyttäjäkesä on ollut selvästi edellisvuotta parempi. [...]

Kouluihin kaivataan pölyttäjiin liittyvää tietoa ja tekemistä

19.6.2023|

Osallistuin kouluttajana 13.–15.6.2023 Nurmeksessa järjestettyyn ULOS-UT-OUT -tapahtumaan. Se on ympäristöalan koulu- ja nuorisotyötä tekevien suurtapahtuma, joka keräsi yhteen yli sata luokanopettajaa ja ympäristökasvattajaa. Tilaisuuden tavoitteet olivat kahdensuuntaisia. Opettajat hakevat sieltä uusia ideoita omaan työhönsä, ja [...]

Torjunta-aineet heikentävät kimalaisten kykyä oppia ja muistaa kukkien värejä

14.6.2023|

Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto ja Oulun yliopisto Pölyttäjien luonnossa selviäminen vaatii kykyä tunnistaa ravitsevat kukat. Kun kimalaiset ovat elinvoimaisia, ne varmistavat ruoanhankinnallaan useiden satokasvien, puolukan ja mustikan pölytyksen. Helsingin ja Oulun yliopistojen, Suomen ympäristökeskuksen [...]

Euroopan päiväperhosilla menee huonosti

17.5.2023|

Tuore tutkimusraportti osoittaa, että useimmat yleisetkin niittyjen päiväperhoset ovat Euroopan laajuisesti vähentyneet. EU pyrkii kääntämään tämän kehityksen useiden vireillä olevien politiikkatoimien avulla. Päiväperhoset ovat vähentyneet 2000-luvulla myös Suomessa. Yksi EU:n virallisista luonnon tilan seurantamittareista on [...]

Kirjallisuuskatsaus: keinoja huomioida pölyttäjät rakennetuilla alueilla

11.5.2023|

Polyttajat.fi-sivustolla on nyt ladattavissa tuoreimpaan tutkimustietoon perustuva kirjallisuuskatsaus keinoista tukea pölyttäjiä kaupunkiympäristöissä. Katsauksessa on lisäksi kuvattu, millä tavoin kaupungistuminen vaikuttaa pölyttäjiin. Katsaus on laadittu PÖLYKOORDI-hankkeessa, ja siitä on saatavilla myös yleistajuinen tiivistelmä. Nyt julkaistut kirjallisuuskatsaus [...]

Polyttajat.fi Twitterissä