Ajankohtaista

Tälle sivulle kootaan ajankohtaisiä pölyttäjiin liittyviä tapahtumia ja uutisia meiltä ja muualta verkostoistamme.

Ajankohtaista verkostoissa

Tutkimustiedon mukaan luomuviljely voi tukea luonnon monimuotoisuutta huomattavasti – erityisesti tärkeät pölyttäjät hyötyvät luomusta

16.11.2022|

Luonnon monimuotoisuus on heikentynyt merkittävää tahtia, mikä näkyy esimerkiksi pölyttävien hyönteisten määrän ja lajien monimuotoisuuden vähentymisenä. Luomuviljely on osa ratkaisua: monimuotoisuuden ylläpito on luomuviljelyn selkein ympäristöhyöty. Tutkimustiedon valossa varsinkin pölyttäjinä tärkeät mesipistiäiset hyötyvät luomusta. Samaan [...]

Webinaarisarja maatalousluonnon monimuotoisuudesta

9.11.2022|

Neuvonnallisessa webinaarisarjassa kerromme luonnon monimuotoisuuden edistämisestä maatilalla. Webinaarisarjan tarkoituksena on auttaa ymmärtämään aiheen tärkeyttä, auttaa hahmottamaan luonnon monimuotoisuuden tuomia hyötyjä maatilalle ja tarjota konkreettisia neuvoja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Maanantaina 28.11.2022 Suomen ympäristökeskuksen tutkija Janne Heliölä [...]

Pölyttäjät ja metsien luonnonhoito -koulutuswebinaarin tallenne

2.11.2022|

Metsänomistajille, metsäammattilaisille ja metsäalan toimijoille järjestettiin koulutuswebinaari metsien luonnonhoidosta ja pölyttäjistä. Koulutuswebinaarissa tutustuttiin pölyttäjien elinympäristövaatimuksiin, niille tärkeisiin metsien rakennepiirteisiin sekä toimenpiteisiin, joita talousmetsissä voidaan tehdä pölyttäjien hyväksi. Pölyttäjät ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä. Koulutuswebinaarin  [...]

Pölyttäjät ja metsien luonnonhoito -koulutuswebinaari 31.10.2022

26.9.2022|

Tervetuloa metsänomistaja, metsäammattilainen, metsäalan toimija koulutuswebinaariin, jonka aiheena on metsien luonnonhoito ja pölyttäjät. Tilaisuus on avoin myös muille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuus on maksuton. Aika: maanantai 31.10.2022 klo 13-15, Teams Pölyttäjät – luonnon ekosysteemien toiminnalle ja [...]

Onko tarhatuista pölyttäjistä haittaa villeille pölyttäjille?

15.9.2022|

SYKEn erikoitutukija Marjaana Toivonen kirjoittaaa Suomen Luonnon blogissaan: "Tarhatut ja villit pölyttäjät voivat menestyä samoilla alueilla. Pölyttäjätarhaukseen liittyvät riskit pitää kuitenkin tunnistaa ja minimoida. Joitain vuosia sitten tuskailin yleistä harhaluuloa, jonka mukaan tarhamehiläiset edustavat kaikkia [...]

Mesibaari – Nektarbar -sivut on julkaistu

16.8.2022|

Mesibaari – Nektarbar -sivut ovat Suomen vanhimman puutarhayhdistys Aura Trädgårdsvänner ryn tekemät sivut, jotka kertovat mesibaari perustamisesta ja pölyttäjäkasveista. Sivut on tehty niin suomeksi kuin ruotsiksi. Ympäristöministeriö on tukenut sivujen tekemistä. Mesibaari on helposti perustettava [...]

Ajankohtaista meiltä

EU:n ennallistamisasetus vahvistaisi myös pölyttäjien suojelua ja seurantaa

9.12.2022|

Viime viikkoina maassamme on käyty kiivasta yhteiskunnallista keskustelua EU:n esittämän ennallistamisasetuksen sisällöistä. Esitys veisi luonnonsuojelua EU:ssa merkittävästi eteenpäin, mutta monet pitävät sen taloudellisia vaikutuksia liian mittavina. Onkin vielä epävarmaa, missä muodossa asetus lopulta hyväksytään Suomessa [...]

Päiväperhosten seuranta tehostunut tekniikan kehittyessä

28.11.2022|

Tuoreeseen raporttiin on koottu Maatalousympäristön päiväperhosseurannan tulokset 2000-luvulta. Päiväperhosten määrät ovat olleet lievässä laskussa, mutta osa lajeista on myös runsastunut. Tulevaisuudessa alustavat tiedot kuluvan vuoden päiväperhosten kannanmuutoksista saadaan käyttöön jo lokakuussa. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä Maatalousympäristön [...]

Seurannat osoittavat päiväperhosten hieman vähentyneen ja yöperhosten määrien pysyneen ennallaan

17.11.2022|

Maamme kolme eri perhosseurantaa esittelevät tuloksiaan 19.11. järjestettävässä yhteisseminaarissa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun jo 1990-luvulla käynnistyneiden seurantojen havainnoijat kokoontuvat yhteen. Tulosten perusteella päiväperhosten kokonaismäärät ovat hieman laskeneet, kun taas yöperhosten määrät ovat pysyneet ennallaan. [...]

Pölyttäjien esiintyvyyden muutokset ja tulosten tulkinnan vaikeus

19.10.2022|

Susu Rytterin, Janne Heliölän, Mikko Kuussaaren ja Juha Pöyryn blogikirjoitus 19.10.2022 SYKEn PÖLYHYÖTY-hankkeessa arvioitiin pölyttäjien esiintyvyyden muutoksia Suomessa viime vuosikymmeninä. Laajamittaista pölyttäjäkatoa ei havaittu, mutta tuloksiin ja niiden tulkintaan liittyy monenlaisia haasteita ja epävarmuustekijöitä. Mitä siis [...]

Metsäinen maisema lisää kukkakärpästen monimuotoisuutta pelloilla

18.10.2022|

Marjaana Toivosen blogikirjoitus 17.10.2022 Uusi kotimainen tutkimus valottaa maiseman vaikutusta kuminapeltojen kukkakärpäsiin. Jos pellon ympärillä on runsaasti metsää ja muita viljelemättömiä ympäristöjä, kukkakärpästen monimuotoisuus ja runsaus voi nousta korkeaksi. Kukkakärpäset ovat tärkeä, monimuotoinen ja huonosti [...]

Uutta tietoa pölyttäjien tilasta ja seurannasta sekä niiden tuottamista hyödyistä

12.10.2022|

Tuoreessa raportissa on uutta tietoa noin 300 pölyttäjälajin esiintyvyyden muutoksista Suomessa. Tutkimuksessa ei havaittu merkittävää pölyttäjien vähenemistä. Neljä vuotta toiminut kimalaisseuranta on kiinnostanut kansalaisia suuresti. Pölyttäjät tuottavat vuosittain maamme maataloudelle noin 50 miljoonaa euroa taloudellista [...]

Polyttajat.fi Twitterissä