Ajankohtaista

Tälle sivulle kootaan ajankohtaisiä pölyttäjiin liittyviä tapahtumia ja uutisia meiltä ja muualta verkostoistamme.

Ajankohtaista verkostoissa

Kotimaisten pölyttäjien käyttöä kasvihuoneissa ja kasvutunneleissa halutaan lisätä

22.5.2023|

Suomen mehiläishoitajain liiton ja Luonnonvarakeskuksen uusi hanke Kotimaisia pölyttäjiä kaupallisille puutarhaviljelmille (KPKP) pyrkii lisäämään kotimaisten pölyttäjien käyttöä puutarhaviljelmillä ja vastaamaan niiden kasvavaan pölyttäjätarpeeseen. Tavoitteena on luoda menetelmiä tarhamehiläisten käyttöön kasvihuoneissa ja kasvutunneleissa sekä kartoittaa kotimaisen [...]

WWF etsii tekijöitä niittytalkoisiin Vantaalla ja Helsingissä

10.5.2023|

Perinneympäristöt sekä niitä osin korvaavat avoimet uuselinympäristöt ovat taantuneiden pölyttäjiemme tärkeimpiä elinympäristöjä. WWF Suomi on ylläpitänyt jo vuosikymmenien ajan talkootoimintaa, jonka avulla näitä elinympäristöjä on kunnostettu eri puolilla Suomea. Tulevana kesänä tarjolla on useita päivätalkoita [...]

Pölyttäjäaiheinen pellonpiennarpäivä Lepaalla 25.5.

4.5.2023|

Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry kumppaneineen järjestää kaikille avoimen koulutustapahtuman Hattulassa, Lepaan puutarhaoppilaitoksella 25.5. klo 12-16. Tilaisuus on suunnattu etenkin marjan- ja hedelmäntuottajille, mutta kaikki pölyttäjistä kiinnostuneet ovat tervetulleita. Tilaisuus on maksuton, omakustanteiset tarjoilut voi halutessaan [...]

BSAG: Uusi opas rikkakasvien kemikaalittomaan torjumiseen on ilmestynyt

12.4.2023|

Miten rikkakasveja voi torjua kemikaalittomasti ja voiko joistakin rikkakasveista myös olla hyötyä maan kasvukunnon näkökulmasta? Uusi opas esittelee yleisimmät rikkakasvit sekä niiden kemikaalittomat torjuntakeinot. Hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden valikoimat pienenevät EU:ssa tehtävien päätösten myötä. Päätösten takana on [...]

Luontoliiton Kevätseurannassa suunnataan katse pölyttäjiin

22.2.2023|

Kumpi herää ensin – kimalainen vai leskenlehti? Mihin aikaan keväästä alkaa kuulua töyhtöhyypän naukuvaa ääntä pellon reunalla? Tule mukaan Luontoliiton Kevätseurantaan ja innostu tutkimaan lähiluontoasi! Luontoliiton Kevätseurantaa vietetään jo 47:ttä kertaa. Kampanja käynnistyy helmikuun viimeisenä [...]

Tutkimustiedon mukaan luomuviljely voi tukea luonnon monimuotoisuutta huomattavasti – erityisesti tärkeät pölyttäjät hyötyvät luomusta

16.11.2022|

Luonnon monimuotoisuus on heikentynyt merkittävää tahtia, mikä näkyy esimerkiksi pölyttävien hyönteisten määrän ja lajien monimuotoisuuden vähentymisenä. Luomuviljely on osa ratkaisua: monimuotoisuuden ylläpito on luomuviljelyn selkein ympäristöhyöty. Tutkimustiedon valossa varsinkin pölyttäjinä tärkeät mesipistiäiset hyötyvät luomusta. Samaan [...]

Ajankohtaista meiltä

Euroopan päiväperhosilla menee huonosti

17.5.2023|

Tuore tutkimusraportti osoittaa, että useimmat yleisetkin niittyjen päiväperhoset ovat Euroopan laajuisesti vähentyneet. EU pyrkii kääntämään tämän kehityksen useiden vireillä olevien politiikkatoimien avulla. Päiväperhoset ovat vähentyneet 2000-luvulla myös Suomessa. Yksi EU:n virallisista luonnon tilan seurantamittareista on [...]

Kirjallisuuskatsaus: keinoja huomioida pölyttäjät rakennetuilla alueilla

11.5.2023|

Polyttajat.fi-sivustolla on nyt ladattavissa tuoreimpaan tutkimustietoon perustuva kirjallisuuskatsaus keinoista tukea pölyttäjiä kaupunkiympäristöissä. Katsauksessa on lisäksi kuvattu, millä tavoin kaupungistuminen vaikuttaa pölyttäjiin. Katsaus on laadittu PÖLYKOORDI-hankkeessa, ja siitä on saatavilla myös yleistajuinen tiivistelmä. Nyt julkaistut kirjallisuuskatsaus [...]

Uutta tietoa maataloudessa käytetyn torjunta-aineen haitoista kimalaisille – torjunta-aineiden riskinarvioinnissa kehitettävää

18.4.2023|

Tuore suomalaistutkimus osoittaa, että tuhoeläinten torjunnassa käytetty tiaklopridi voi aiheuttaa kimalaisille sekä akuutteja myrkytysoireita että heikentää niiden oppimiskykyä. Vaikka ainetta käytettäisiin pelloilla käyttöohjeiden mukaisesti, sen pitoisuudet siitepölyssä ja medessä voivat nousta haitallisen korkeiksi. Neonikotinoideihin kuuluvaa [...]

Tule mukaan kimalaisseurantaan

11.4.2023|

Kimalaiset ovat maamme tärkeimpiä pölyttäjiä. Kimalaisten kannanmuutoksia on seurattu maassamme vuodesta 2019 lähtien. Seurantaa tekevät vapaaehtoiset luontoharrastajat, joiden työtä koordinoi Suomen ympäristökeskus. Mukana on ollut vuosittain noin 70 havaintopaikkaa. Kiinnostaisiko Sinua liittyä mukaan havainnoijaksi? Tai [...]

Pääkaupunkiseudun pölyttäjistä on paljon dataa, mutta vähän tietoa

20.2.2023|

Lue tutkija Janne Heliölän krjoitus Helsyblogissa: "Minulta pyydettiin taannoin esitelmää Helsyn syyskokoukseen. Aiheeksi esitettiin luontevasti pölyttäjiä, sillä olen työskennellyt jo parikymmentä vuotta pääasiassa niiden seurannan, suojelun ja tutkimuksen parissa. Ja koska kyseessä oli Helsyn tilaisuus, [...]

Pölyttäjien suojelua tehostettava

6.2.2023|

EU pyrkii määrätietoisesti vahvistamaan pölyttäjien suojelua. Tuorein askel oli 24.1.2023 hyväksytty tarkistus EU:n pölyttäjäaloitteeseen. Se katsottiin tarpeelliseksi, sillä jäsenmaat eivät ole vielä tehneet riittäviä toimia EU:n pölyttäjäaloitteen täytäntöönpanemiseksi. Komission tavoitteena on, että tarkennettu pölyttäjäaloite yhdessä [...]

Polyttajat.fi Twitterissä