PÖLYKOORDI-hanke

Mikä on PÖLYKOORDI-hanke?

Pölyttäjästrategian kansikuvaPÖLYKOORDI on Suomen ympäristökeskus (Syken) toteuttama hanke, jonka tehtävänä on koordinoida ja vahvistaa pölyttäjien hyväksi eri tahoilla tehtävää työtä.

Pölyttäjät ovat välttämättömiä sekä ruoantuotannolle että luonnonekosysteemien toiminnalle. Pölyttäjien vähenemisestä on maailmalta monia huolestuttavia havaintoja. Tämän vuoksi pölyttäjät tarvitsevat apuamme.

Keväällä 2022 julkaistiin Suomen kansallinen pölyttäjästrategia, jonka kautta toimeenpannaan EU:n yhteistä pölyttäjäaloitetta. Strategian tavoitteena on pysäyttää pölyttäjien määrän ja monimuotoisuuden väheneminen sekä turvata luonnon- ja viljelykasvien pölytys maassamme.

Tämä verkkosivusto ja sen tuottanut PÖLYKOORDI-hanke pyrkivät tukemaan ja auttamaan kaikkia, jotka toimivat näiden tavoitteiden puolesta.

Toteutus

PÖLYKOORDI -hankkeen toteuttaja on Suomen ympäristökeskus, mutta sen tavoitteet ovat saavutettavissa vain lukuisten yhteistyötahojen avulla. Etsimme aktiivisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, ja tarjoamme kaikille kiinnostuneille apua pölyttäjiä tukevan toiminnan ja tuotosten aikaansaamiseksi.

Toukokuussa 2022 hanke järjesti avausseminaarin, jossa suunniteltiin yhdessä sidosryhmien kanssa pölyttäjien hyväksi tehtävää toimintaa. Syksystä 2022 alkaen hanke jalkautuu työskentelemään eri toimijoiden kanssa tämän toiminnan aikaansaamiseksi. POLYTTAJAT.FI-sivusto on hankkeen keskeisin tuotos ja työkalu, jonka avulla levitetään tietoa pölyttäjistä, keinoista niiden auttamiseksi sekä ajankohtaisista tapahtumista.

PÖLYKOORDI -hanke on suunniteltiin kaksivuotiseksi (2022–2023), ja sen rahoittaja on ympäristöministeriö. Hanke on kuitenkin jatkumassa vuonna 2024.

Hankkeen toteuttajat

Syken tunnus

Yhteistyökumppanit

Teemme yhteistyötä kaikkien pölyttäjien suojelusta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Etsimme edelleen uusia yhteistyökumppaneita alla mainittujen lisäksi. Ota siis ennakkoluulottomasti yhteyttä, niin keskustellaan asiasta tarkemmin!

 • Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
 • Luonnonvarakeskus
 • Suomen Metsäkeskus
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
 • Ruokavirasto
 • Suomen luonnonsuojeluliitto SLL
 • WWF Suomi
 • Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto
 • Suomen mehiläishoitajain liitto SML
 • ProAgria
 • Helsingin kaupunki