Polyttajat.fi

Polyttajat.fi on pölyttäjien asialla. Tälle sivustolle on koottu keskeiset tiedot ja tietolähteet pölyttäjien tilasta maassamme, sekä eri toimijoille suunnattuja ohjeita pölyttäjien auttamiseksi. Lisäksi välitämme tietoa pölyttäjien suojeluun liittyvistä tapahtumista. Jokainen voi tehdä jotain auttaakseen pölyttäjiä!

Nämä verkkosivut on tuotettu osana Suomen ympäristökeskuksen toteuttamaa PÖLYKOORDI-hanketta.

Ajankohtaista

Kokoamme tälle sivustolle ajankohtaisia pölyttäjiin liittyviä tapahtumia ja uutisia meiltä ja muualta verkostoistamme.

  • Havununna. Kuva Helmu Diekmann.

Yöperhosten määrä säilynyt vakaana 30 vuotta, mutta lajisto muuttunut merkittävästi

27.6.2024|

Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman, vuonna 1993 käynnistyneen valtakunnallisen Nocturna-yöperhosseurannan 30-vuotisraportti esittelee yöperhosseurannan historiaa, taustoja ja maamme muuttuvaa yöperhoslajistoa. Nocturna on yksi Suomen pisimpiä eliöryhmien seurantoja ja Euroopan kolmanneksi pisimpään jatkunut yöperhosten seuranta. Yöperhoset ilmentävät herkästi ympäristössä [...]

Pölyttäjäviikonlopun tulokset

26.6.2024|

Toissa viikonloppuna järjestetyn Suomen ensimmäisen pölyttäjäviikonlopun aikana pölyttäjiä tarkkailtiin yhteensä 82 paikalla eri puolilla Suomea noin 100 osallistujan voimin. Havainnoista noin kolmasosa tehtiin pääkaupunkiseudulla. Yhteensä tapahtuman aikana tunnistettiin 21 kimalais-, 29 päiväperhos- ja 18 muuta [...]

Pölyttäjäviikonloppu herätteli kiinnostusta pölyttäjien havainnointiin

19.6.2024|

Sää suosi viime viikonloppuna järjestettyä pölyttäjien kartoitusta. Tapahtuma sai hyvin medianäkyvyyttä, mutta osallistuminen jäi silti vaisuksi. Haasteena on, miten uusiin luontotapahtumiin saadaan aktiivisten luontoharrastajien ohella myös tavallisia luonnon ystäviä. Viime viikonloppuna järjestetty Pölyttäjäviikonloppu oli maamme [...]

Pölyttäjäviikonlopun opastetut retket 15.-16.6.2024

10.6.2024|

Haluatko oppia tuntemaan pölyttäjiä? Opastettujen retkien vetäjät neuvovat lajien tunnistamisessa. Retket kestävät noin tunnin ja niiden havainnot ilmoitetaan pölyttäjäviikonlopun tietokantaan. Pölyttäjät ovat parhaiten liikkeellä aurinkoisella säällä, mutta pilviselläkin säällä ainakin kimalaiset ovat aktiivisia. Kovin sateisella [...]

Lue lisää

Pölyttäjätietoa

Miten tärkeillä pölyttäjillämme kimalaisilla, kärpäsillä ja perhosilla menee, ja miten niitä voidaan huomioida politiikkatoimilla?

Auttamiskeinoja

Pölyttäjiä voi auttaa monella tavalla – kotipihassa, pelloilla, metsissä tai vapaaehtoistoiminnalla. Tutustu keinoihin.

Materiaalit

Materiaalit sivulle on koottu hankkeen ja muiden tuottamaa pölyttäjätietoa, esityksiä ja verkkolähteitä pölyttäjätutkimuksista.