Polyttajat.fi

Polyttajat.fi on pölyttäjien asialla. Tälle sivustolle on koottu keskeiset tiedot ja tietolähteet pölyttäjien tilasta maassamme, sekä eri toimijoille suunnattuja ohjeita pölyttäjien auttamiseksi. Lisäksi välitämme tietoa pölyttäjien suojeluun liittyvistä tapahtumista. Jokainen voi tehdä jotain auttaakseen pölyttäjiä!

Nämä verkkosivut on tuotettu osana Suomen ympäristökeskuksen toteuttamaa PÖLYKOORDI-hanketta.

Ajankohtaista

Kokoamme tälle sivustolle ajankohtaisia pölyttäjiin liittyviä tapahtumia ja uutisia meiltä ja muualta verkostoistamme.

  • Kimalalsia pesällä

Kotimaisten pölyttäjien käyttöä kasvihuoneissa ja kasvutunneleissa halutaan lisätä

22.5.2023|

Suomen mehiläishoitajain liiton ja Luonnonvarakeskuksen uusi hanke Kotimaisia pölyttäjiä kaupallisille puutarhaviljelmille (KPKP) pyrkii lisäämään kotimaisten pölyttäjien käyttöä puutarhaviljelmillä ja vastaamaan niiden kasvavaan pölyttäjätarpeeseen. Tavoitteena on luoda menetelmiä tarhamehiläisten käyttöön kasvihuoneissa ja kasvutunneleissa sekä kartoittaa kotimaisen [...]

Euroopan päiväperhosilla menee huonosti

17.5.2023|

Tuore tutkimusraportti osoittaa, että useimmat yleisetkin niittyjen päiväperhoset ovat Euroopan laajuisesti vähentyneet. EU pyrkii kääntämään tämän kehityksen useiden vireillä olevien politiikkatoimien avulla. Päiväperhoset ovat vähentyneet 2000-luvulla myös Suomessa. Yksi EU:n virallisista luonnon tilan seurantamittareista on [...]

Kirjallisuuskatsaus: keinoja huomioida pölyttäjät rakennetuilla alueilla

11.5.2023|

Polyttajat.fi-sivustolla on nyt ladattavissa tuoreimpaan tutkimustietoon perustuva kirjallisuuskatsaus keinoista tukea pölyttäjiä kaupunkiympäristöissä. Katsauksessa on lisäksi kuvattu, millä tavoin kaupungistuminen vaikuttaa pölyttäjiin. Katsaus on laadittu PÖLYKOORDI-hankkeessa, ja siitä on saatavilla myös yleistajuinen tiivistelmä. Nyt julkaistut kirjallisuuskatsaus [...]

WWF etsii tekijöitä niittytalkoisiin Vantaalla ja Helsingissä

10.5.2023|

Perinneympäristöt sekä niitä osin korvaavat avoimet uuselinympäristöt ovat taantuneiden pölyttäjiemme tärkeimpiä elinympäristöjä. WWF Suomi on ylläpitänyt jo vuosikymmenien ajan talkootoimintaa, jonka avulla näitä elinympäristöjä on kunnostettu eri puolilla Suomea. Tulevana kesänä tarjolla on useita päivätalkoita [...]

Lue lisää

Pölyttäjätietoa

Miten tärkeillä pölyttäjillämme kimalaisilla, kärpäsillä ja perhosilla menee, ja miten niitä voidaan huomioida politiikkatoimilla?

Auttamiskeinoja

Pölyttäjiä voi auttaa monella tavalla – kotipihassa, pelloilla, metsissä tai vapaaehtoistoiminnalla. Tutustu keinoihin.

Materiaalit

Materiaalit sivulle on koottu hankkeen ja muiden tuottamaa pölyttäjätietoa, esityksiä ja verkkolähteitä pölyttäjätutkimuksista.