Polyttajat.fi

Polyttajat.fi on pölyttäjien asialla. Tälle sivustolle on koottu keskeiset tiedot ja tietolähteet pölyttäjien tilasta maassamme, sekä eri toimijoille suunnattuja ohjeita pölyttäjien auttamiseksi. Lisäksi välitämme tietoa pölyttäjien suojeluun liittyvistä tapahtumista. Jokainen voi tehdä jotain auttaakseen pölyttäjiä!

Nämä verkkosivut on tuotettu osana Suomen ympäristökeskuksen toteuttamaa PÖLYKOORDI-hanketta.

Ajankohtaista

Kokoamme tälle sivustolle ajankohtaisia pölyttäjiin liittyviä tapahtumia ja uutisia meiltä ja muualta verkostoistamme.

  • Perhonen kukalla

Pitkäaikaiset kesannot ovat tärkeitä pölyttäjille

22.5.2024|

Pitkäaikaisten kesantojen lisääminen olisi helppo tapa lisätä pölyttäjien määrää ja monimuotoisuutta maatalousalueilla. Suomalaistutkimuksen mukaan kesannoilla pärjäävät monet sellaiset pölyttäjälajit, jotka esiintyvät vain harvoin viljellyillä pelloilla.  Monien pölyttäjähyönteisten ensisijaiset elinympäristöt, niityt ja luonnonlaitumet, ovat harvassa nykyajan [...]

Kunnat, yritykset ja yhteisöt nousseet pölyttäjien vankimmiksi tukijoiksi – EU:n ja valtion roolit heikentymässä

20.5.2024|

Tänään 20.5. vietämme taas Maailman pölyttäjäpäivää (World Bee Day). Pölyttäjien suojelu on edistynyt viime vuosina merkittävästi, mutta tulevaan liittyy uhkakuvia rahoituksen vähenemisen sekä säätelyn ja tavoitteiden lieventymisen osalta. Samalla vastuunkantajien rooleissa on tapahtunut muutoksia. Kunnat, [...]

Bongaa pölyttäjä! – Pölyttäjäviikonloppu innostaa tekemään havaintoja

16.5.2024|

Pölyttäjäviikonloppu on kaikille luonnosta kiinnostuneille tarkoitettu matalan kynnyksen tapahtuma, jossa havainnoidaan pölyttäjiä. Havaintoja tehdään puolen tunnin ajan kukkaniityllä tai omalla pihalla joko lauantaina tai sunnuntaina 15.–16.6. Pölyttäjäviikonlopun tavoitteena on kartoittaa etenkin kaupunkiniityillä ja -pihoilla esiintyvää [...]

Pölyttäjäviikonlopun valokuvaesite pölyttäjien havainnointiin

14.5.2024|

Suomen ensimmäistä Pölyttäjäviikonloppua vietetään Luonnonkukkien päivän yhteydessä 15.–16.6.2024. Tavoitteena on selvittää kaupunkiniityillä ja -pihoilla esiintyvää pölyttäjälajistoa, lähinnä perhosia ja kimalaisia, sekä innostaa kansalaisia pölyttäjien tarkkailuun ja suojeluun lähiympäristössään. Tämän tyyppinen pölyttäjäviikonloppu on saanut suuren suosion [...]

Lue lisää

Pölyttäjätietoa

Miten tärkeillä pölyttäjillämme kimalaisilla, kärpäsillä ja perhosilla menee, ja miten niitä voidaan huomioida politiikkatoimilla?

Auttamiskeinoja

Pölyttäjiä voi auttaa monella tavalla – kotipihassa, pelloilla, metsissä tai vapaaehtoistoiminnalla. Tutustu keinoihin.

Materiaalit

Materiaalit sivulle on koottu hankkeen ja muiden tuottamaa pölyttäjätietoa, esityksiä ja verkkolähteitä pölyttäjätutkimuksista.