Polyttajat.fi

Polyttajat.fi on pölyttäjien asialla. Tälle sivustolle on koottu keskeiset tiedot ja tietolähteet pölyttäjien tilasta maassamme, sekä eri toimijoille suunnattuja ohjeita pölyttäjien auttamiseksi. Lisäksi välitämme tietoa pölyttäjien suojeluun liittyvistä tapahtumista. Jokainen voi tehdä jotain auttaakseen pölyttäjiä!

Nämä verkkosivut on tuotettu osana Suomen ympäristökeskuksen toteuttamaa PÖLYKOORDI-hanketta.

Ajankohtaista

Kokoamme tälle sivustolle ajankohtaisia pölyttäjiin liittyviä tapahtumia ja uutisia meiltä ja muualta verkostoistamme.

  • Kimalainen niityllä

Luontoliiton Kevätseurannassa suunnataan katse pölyttäjiin

22.2.2023|

Kumpi herää ensin – kimalainen vai leskenlehti? Mihin aikaan keväästä alkaa kuulua töyhtöhyypän naukuvaa ääntä pellon reunalla? Tule mukaan Luontoliiton Kevätseurantaan ja innostu tutkimaan lähiluontoasi! Luontoliiton Kevätseurantaa vietetään jo 47:ttä kertaa. Kampanja käynnistyy helmikuun viimeisenä [...]

Pääkaupunkiseudun pölyttäjistä on paljon dataa, mutta vähän tietoa

20.2.2023|

Lue tutkija Janne Heliölän krjoitus Helsyblogissa: "Minulta pyydettiin taannoin esitelmää Helsyn syyskokoukseen. Aiheeksi esitettiin luontevasti pölyttäjiä, sillä olen työskennellyt jo parikymmentä vuotta pääasiassa niiden seurannan, suojelun ja tutkimuksen parissa. Ja koska kyseessä oli Helsyn tilaisuus, [...]

Pölyttäjien suojelua tehostettava

6.2.2023|

EU pyrkii määrätietoisesti vahvistamaan pölyttäjien suojelua. Tuorein askel oli 24.1.2023 hyväksytty tarkistus EU:n pölyttäjäaloitteeseen. Se katsottiin tarpeelliseksi, sillä jäsenmaat eivät ole vielä tehneet riittäviä toimia EU:n pölyttäjäaloitteen täytäntöönpanemiseksi. Komission tavoitteena on, että tarkennettu pölyttäjäaloite yhdessä [...]

EU:n ennallistamisasetus vahvistaisi myös pölyttäjien suojelua ja seurantaa

9.12.2022|

Viime viikkoina maassamme on käyty kiivasta yhteiskunnallista keskustelua EU:n esittämän ennallistamisasetuksen sisällöistä. Esitys veisi luonnonsuojelua EU:ssa merkittävästi eteenpäin, mutta monet pitävät sen taloudellisia vaikutuksia liian mittavina. Onkin vielä epävarmaa, missä muodossa asetus lopulta hyväksytään Suomessa [...]

Lue lisää

Pölyttäjätietoa

Miten tärkeillä pölyttäjillämme kimalaisilla, kärpäsillä ja perhosilla menee, ja miten niitä voidaan huomioida politiikkatoimilla?

Auttamiskeinoja

Pölyttäjiä voi auttaa monella tavalla – kotipihassa, pelloilla, metsissä tai vapaaehtoistoiminnalla. Tutustu keinoihin.

Materiaalit

Materiaalit sivulle on koottu hankkeen ja muiden tuottamaa pölyttäjätietoa, esityksiä ja verkkolähteitä pölyttäjätutkimuksista.