Polyttajat.fi

Polyttajat.fi on pölyttäjien asialla. Tälle sivustolle on koottu keskeiset tiedot ja tietolähteet pölyttäjien tilasta maassamme, sekä eri toimijoille suunnattuja ohjeita pölyttäjien auttamiseksi. Lisäksi välitämme tietoa pölyttäjien suojeluun liittyvistä tapahtumista. Jokainen voi tehdä jotain auttaakseen pölyttäjiä!

Nämä verkkosivut on tuotettu osana Suomen ympäristökeskuksen toteuttamaa PÖLYKOORDI-hanketta.

Ajankohtaista

Kokoamme tälle sivustolle ajankohtaisia pölyttäjiin liittyviä tapahtumia ja uutisia meiltä ja muualta verkostoistamme.

  • Niittyhopeatäplä päivänkakkaralla

EU:n ennallistamisasetus vahvistaisi myös pölyttäjien suojelua ja seurantaa

9.12.2022|

Viime viikkoina maassamme on käyty kiivasta yhteiskunnallista keskustelua EU:n esittämän ennallistamisasetuksen sisällöistä. Esitys veisi luonnonsuojelua EU:ssa merkittävästi eteenpäin, mutta monet pitävät sen taloudellisia vaikutuksia liian mittavina. Onkin vielä epävarmaa, missä muodossa asetus lopulta hyväksytään Suomessa [...]

Päiväperhosten seuranta tehostunut tekniikan kehittyessä

28.11.2022|

Tuoreeseen raporttiin on koottu Maatalousympäristön päiväperhosseurannan tulokset 2000-luvulta. Päiväperhosten määrät ovat olleet lievässä laskussa, mutta osa lajeista on myös runsastunut. Tulevaisuudessa alustavat tiedot kuluvan vuoden päiväperhosten kannanmuutoksista saadaan käyttöön jo lokakuussa. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä Maatalousympäristön [...]

Seurannat osoittavat päiväperhosten hieman vähentyneen ja yöperhosten määrien pysyneen ennallaan

17.11.2022|

Maamme kolme eri perhosseurantaa esittelevät tuloksiaan 19.11. järjestettävässä yhteisseminaarissa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun jo 1990-luvulla käynnistyneiden seurantojen havainnoijat kokoontuvat yhteen. Tulosten perusteella päiväperhosten kokonaismäärät ovat hieman laskeneet, kun taas yöperhosten määrät ovat pysyneet ennallaan. [...]

Tutkimustiedon mukaan luomuviljely voi tukea luonnon monimuotoisuutta huomattavasti – erityisesti tärkeät pölyttäjät hyötyvät luomusta

16.11.2022|

Luonnon monimuotoisuus on heikentynyt merkittävää tahtia, mikä näkyy esimerkiksi pölyttävien hyönteisten määrän ja lajien monimuotoisuuden vähentymisenä. Luomuviljely on osa ratkaisua: monimuotoisuuden ylläpito on luomuviljelyn selkein ympäristöhyöty. Tutkimustiedon valossa varsinkin pölyttäjinä tärkeät mesipistiäiset hyötyvät luomusta. Samaan [...]

Lue lisää

Pölyttäjätietoa

Miten tärkeillä pölyttäjillämme kimalaisilla, kärpäsillä ja perhosilla menee, ja miten niitä voidaan huomioida politiikkatoimilla?

Auttamiskeinoja

Pölyttäjiä voi auttaa monella tavalla – kotipihassa, pelloilla, metsissä tai vapaaehtoistoiminnalla. Tutustu keinoihin.

Materiaalit

Materiaalit sivulle on koottu hankkeen ja muiden tuottamaa pölyttäjätietoa, esityksiä ja verkkolähteitä pölyttäjätutkimuksista.