Polyttajat.fi

Polyttajat.fi on pölyttäjien asialla. Tälle sivustolle on koottu keskeiset tiedot ja tietolähteet pölyttäjien tilasta maassamme, sekä eri toimijoille suunnattuja ohjeita pölyttäjien auttamiseksi. Lisäksi välitämme tietoa pölyttäjien suojeluun liittyvistä tapahtumista. Jokainen voi tehdä jotain auttaakseen pölyttäjiä!

Nämä verkkosivut on tuotettu osana Suomen ympäristökeskuksen toteuttamaa PÖLYKOORDI-hanketta.

Ajankohtaista

Kokoamme tälle sivustolle ajankohtaisia pölyttäjiin liittyviä tapahtumia ja uutisia meiltä ja muualta verkostoistamme.

  • Karjaa luonnonlaitumella

Maatalouden tukiehtojen kiristyminen uhkaa perinnebiotooppeja ja niiden pölyttäjiä

13.9.2023|

Kaikki Suomen perinnebiotooppien luontotyypit ovat uhanalaisia, ja ne ovat uhanalaisten pölyttäjiemme tärkeimpiä elinympäristöjä. Hoidettujen perinnebiotooppien määrä tulee romahtamaan, jos tukiehtoihin suunnitellut muutokset toteutuvat. Tämä on kuitenkin vielä estettävissä kansallisilla päätöksillä. Laiduntamalla hoidetut perinnebiotoopit ovat uhanalaisten [...]

Kanadanpiiskun ja jättipalsamin kimpussa – luonnonhoitoa Helsingin Uutelassa pölyttäjien näkökulmasta

29.8.2023|

Karjan laidunnuksen ja niiton muovaamat perinnemaisemat sekä urbaanit kulttuuriympäristöt ovat pölyttäjien tärkeimpiä elinympäristöjä. Harmillisesti myös haitalliset vieraskasvilajit leviävät ärhäkkäästi juuri tällaisilla alueilla. Taajamat tyypillisesti poikivat myös uusia ongelmalajeja. Hyvä esimerkki on äskettäin kansalliseen vieraslajiluetteloon lisätty [...]

Päiväperhosten kannat vahvistuneet ja kimalaiset toipuneet viime kesän notkahduksesta

17.8.2023|

Kuluneena kesänä useimmat päiväperhoslajit ovat esiintyneet edellisvuotta runsaampina. Myös kimalaisten lisääntyminen on onnistunut, sillä heinäkuusta lähtien niitä on tavattu tuntuvasti edellisvuotta runsaammin. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) keräämien ennakkotietojen perusteella kuluva pölyttäjäkesä on ollut selvästi edellisvuotta parempi. [...]

Kouluihin kaivataan pölyttäjiin liittyvää tietoa ja tekemistä

19.6.2023|

Osallistuin kouluttajana 13.–15.6.2023 Nurmeksessa järjestettyyn ULOS-UT-OUT -tapahtumaan. Se on ympäristöalan koulu- ja nuorisotyötä tekevien suurtapahtuma, joka keräsi yhteen yli sata luokanopettajaa ja ympäristökasvattajaa. Tilaisuuden tavoitteet olivat kahdensuuntaisia. Opettajat hakevat sieltä uusia ideoita omaan työhönsä, ja [...]

Lue lisää

Pölyttäjätietoa

Miten tärkeillä pölyttäjillämme kimalaisilla, kärpäsillä ja perhosilla menee, ja miten niitä voidaan huomioida politiikkatoimilla?

Auttamiskeinoja

Pölyttäjiä voi auttaa monella tavalla – kotipihassa, pelloilla, metsissä tai vapaaehtoistoiminnalla. Tutustu keinoihin.

Materiaalit

Materiaalit sivulle on koottu hankkeen ja muiden tuottamaa pölyttäjätietoa, esityksiä ja verkkolähteitä pölyttäjätutkimuksista.