Pölyttävien hyönteisten ja niiden elinympäristöjen häviäminen on maailmanlaajuinen riski, joka koskettaa myös Suomea. Pölyttäjien, niittykukkien ja muun lähiluonnon auttamiseksi WWF aloittaa Ala villiksi -kampanjan, joka kannustaa kaikkia suomalaisia villiinnyttämään koti- ja mökkipihojaan ja parvekkeitaan. Pääyhteistyökumppanina toimii OP Ryhmä. 

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan arviolta noin 1,3 miljoonaa pientaloa ja noin 500 000 mökkiä, ja parvekkeita on yli miljoonassa suomalaisessa asunnossa. Millainen vaikutus saataisiinkaan, jos kaikissa näissä annettaisiin enemmän tilaa luonnolle?

WWF kutsuu tänä keväänä kaikki puutarhaharrastajat ja nikkarit mukaan auttamaan pölyttäjiä omilla pihoillaan, mökeillään ja parvekkeillaan. Mukaan voi lähteä tekemällä pieniä ja suuria tekoja aina pölyttäjäystävällisistä kasvivalinnoista koko pihamaan villiinnyttämiseen.

Kampanjan idea on yksinkertainen: annetaan pinta-alaa luonnolle erilaisin keinoin, ja mukaan voi tulla ilmoittamalla luonnolle antamansa neliömetrit. Alavilliksi.fi-nettisivuilta löytyy kattavasti vinkkejä, millä tavoin pihamaata tai parveketta voi villiinnyttää.

”Kiteytettynä villiinnyttäminen on helpoimmillaan sitä, että jättää puutarhansa hallitusti hoitamatta. Voi esimerkiksi jättää nurmikon leikkaamatta ja antaa kukkien kasvaa”, tiivistää WWF:n suojeluasiantuntija Eeva-Liisa Korpela.

Kampanjan idea sai alkunsa Tanskasta, missä on ”villiinnytty” WWF:n vetämänä jo neljä vuotta. Tanskan jälkeen oli Norjan vuoro villiintyä, sen jälkeen Ruotsin – ja nyt Suomi lähtee mukaan.

”Ensimmäisenä vuotena tavoite on, että luonto saisi miljoona neliötä lisää tilaa. On pelkästään positiivista, jos tavoite osoittautuukin liian pieneksi, ja määrä tuplaantuu tai jopa triplaantuu”, Korpela visioi.

Palvelus pölyttäjille

Alojen palauttaminen kohti luonnollisempaa tilaa on toivottu uutinen kasveja pölyttävien hyönteisten kannalta, sillä pölyttäjät ovat vähentyneet maailmanlaajuisesti. Suomessa niiden tärkeimpiä elinympäristöjä ovat perinneympäristöt, kuten niityt, kedot ja hakamaat, jotka kaikki ovat uhanalaisia luontotyyppejä.

”Villiinnyttämällä pihamaata laajennamme pölyttäjien elintilaa. Ahdingossa olevien niittykasvien vaaliminen on lisäksi itsessään arvokasta, vaikka pihalla ei näkyisikään esimerkiksi näyttäviä päiväperhosia”, Korpela muistuttaa.

Pölyttäjien säilyminen on ihmisten kannalta välttämätöntä. Jos pölyttäjiä ei ole, vaikutukset esimerkiksi ruokaturvaan ovat dramaattiset: noin 75 prosenttia maailman tärkeimmistä ruokakasveista on riippuvaisia pölyttäjien työstä. Maailmalla pölyttäjiä on yritetty jopa korvata ihmisten tekemällä pölytyksellä, jos kasville luontaisia pölyttäjiä ei enää ole.

“Pölyttäjien ansiosta meillä riittää muun muassa erilaisia marjoja, hedelmiä ja vihanneksia”, Korpela kertoo.

Pihamaan tai parvekkeen villiinnyttäminen auttaa luontoa laajemminkin kuin vain pölyttäjien näkökulmasta. Myös muut hyönteiset, pikkunisäkkäät, kuten siilit ja lepakot sekä linnut kiittävät, kun niille löytyy yhä enemmän pesäpaikkoja.

OP Ryhmä mukana villiinnyttämässä

WWF:n pääyhteistyökumppani kampanjassa on OP Ryhmä, joka kannustaa pankkejaan, henkilöstöään ja asiakkaitaan mukaan villiinnyttämään lähiympäristöä. Kumppanuuden myötä OP Ryhmä myös kouluttaa henkilöstöään monimuotoisuusteemoista sekä järjestää talkoita, joissa OP:n työntekijät hävittävät haitallisia vieraslajeja arvokkailta luontokohteilta.

Potentiaalia vaikuttaviin tekoihin on, sillä henkilöstöä Suomen suurimmalla finanssialan toimijalla on noin 13 000, omistaja-asiakkaita yli 2 miljoonaa ja osuuspankkeja noin 100.

”Finanssialan rooli on ohjata rahoitusta ilmasto- ja luontotavoitteita edistäviin innovaatioihin ja teknologioihin, ja sen lisäksi me haluamme olla mukana arkisessa työssä luonnon puolesta. Meille on OP Ryhmänä tärkeää toimia alan edelläkävijänä kirittäen muita toimijoita huomioimaan luonnon monimuotoisuus omassa toiminnassaan. Viime vuonna julkistamamme luonnon monimuotoisuustiekartan ja sen toimenpiteiden lisäksi haluamme yhteistyössä WWF:n kanssa panostaa käytännön toimiin, ja toivomme, että mahdollisimman moni lähtee kanssamme tälle matkalle, sanoo OP Ryhmän ESG ja vastuullisuusjohtaja Annina Tanhuanpää.

Lisää verkkosivuilla: alavilliksi.fi 

Lisätiedot sekä materiaali- ja haastattelupyynnöt: 

Viestinnän asiantuntija Minna Nyrhinen-Blazquez, WWF Suomi, minna.nyrhinen@wwf.fi, p. 040 7412 116

OP Ryhmän viestintä, p. 010 252 8719, viestinta@op.fi