Suomen Luonnon blogi Pellolla ja pientareella 21.12.2023 Marjaana Toivonen

EU-komission esittämä, hyvää tarkoittava lakimuutos voi tuoda eurooppalaisille pelloille kasveja, joilla on luonnon kannalta haitallisia ominaisuuksia.

Osallistuin joulukuun alussa EU:n pölyttäjätyöryhmän kokoukseen. Belgian edustaja nosti kokouksessa esiin huolen Komission ehdottamasta asetuksesta, joka helpottaisi uusilla genomitekniikoilla jalostettujen kasvien pääsyä EU:n markkinoille.

Kyseiset uudet genomitekniikat (new genomic techniques = NGT) ovat kohdennettu mutageneesi ja cisgeneesi. Kohdennetussa mutageneesissä tuotetaan mutaatioita tarkkaan kohdennetuissa genomin osissa ilman uuden geneettisen materiaalin lisäämistä. Cisgeneesissä puolestaan geneettistä materiaalia siirretään saman tai lähisukuisten lajien yksilöstä toiseen.

Komission asetusehdotuksessa näillä tekniikoilla luodut kasvit jaetaan kahteen ryhmään. Kasvit, jotka olisivat voineet syntyä myös luonnossa tai perinteisellä kasvinjalostuksella, kuuluvat ryhmään 1. Ne tulee ehdotuksen mukaan rinnastaa tavanomaisiin kasveihin ja vapauttaa niihin tähän asti sovelletusta GMO-lainsäädännöstä. Tämä tarkoittaa, ettei niiltä edellytetä lupaa tai riskinarviointia. Käytännössä lähes kaikki NGT-kasvit kuuluvat ryhmään 1. Loput NGT-kasvit kuuluvat ryhmään 2, ja niihin sovelletaan jatkossakin GMO-lainsäädäntöä.

Lue blogi loppuun Suomen Luonnon sivuilla