Metsänomistajille, metsäammattilaisille ja metsäalan toimijoille järjestettiin koulutuswebinaari metsien luonnonhoidosta ja pölyttäjistä. Koulutuswebinaarissa tutustuttiin pölyttäjien elinympäristövaatimuksiin, niille tärkeisiin metsien rakennepiirteisiin sekä toimenpiteisiin, joita talousmetsissä voidaan tehdä pölyttäjien hyväksi. Pölyttäjät ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä.

Koulutuswebinaarin  (31.10.2022) esitelmät löytyvät ja tilaisuuden tallenne on nähtävissä kaksi viikkoa Tapion verkkosivuilla.

Koulutuswebinaarin järjestää Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena eli Pölymetsä-hanke, joka on Suomen ympäristökeskus SYKEn ja Tapion yhteinen hanke. Vuonna 2021 alkanut Pölymetsä-hanke on koonnut tuoreimman tiedon metsien pölyttäjähyönteisistä, sekä keinoista niiden auttamiseksi. Pölymetsä-hanke on osa valtakunnallista METSO-ohjelmaa, jonka tavoitteena on osaltaan pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen, sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Lisätietoa PÖLYMETSÄ-hankkesta.