Tervetuloa metsänomistaja, metsäammattilainen, metsäalan toimija koulutuswebinaariin, jonka aiheena on metsien luonnonhoito ja pölyttäjät. Tilaisuus on avoin myös muille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuus on maksuton.

Aika: maanantai 31.10.2022 klo 13-15, Teams

Pölyttäjät – luonnon ekosysteemien toiminnalle ja monimuotoisuuden säilymiselle välttämättömät pienet eliöt, joita tarvitaan myös metsissä. Minkälaisia pölyttäjiä elää metsässä ja miten niiden elinympäristöä voidaan tukea?

Tässä koulutuswebinaarissa tutustutaan pölyttäjiin, niille tärkeisiin metsien rakennepiirteisiin sekä toimenpiteisiin, joita talousmetsissä voidaan tehdä pölyttäjien hyväksi. Tilaisuudessa on varattu kunnolla aikaa myös keskustelulle ja kysymyksille.

Ohjelma

Tilaisuuden avaus ja Pölymetsä-hankkeen esittely
asiantuntija Sara Turunen, Tapio

Metsien pölyttäjät ja niille tärkeät rakennepiirteet
tutkija Janne Heliölä, Suomen ympäristökeskus SYKE

Luonnonhoito ja pölyttäjät
johtava asiantuntija Lauri Saaristo, Tapio

Koulutuswebinaarin järjestää Luonnonhoito metsäpölyttäjien tukena eli Pölymetsä-hanke, joka on Suomen ympäristökeskus SYKEn ja Tapion yhteinen hanke. Vuonna 2021 alkanut Pölymetsä-hanke on koonnut tuoreimman tiedon metsien pölyttäjähyönteisistä, sekä keinoista niiden auttamiseksi. Pölymetsä-hanke on osa valtakunnallista METSO-ohjelmaa, jonka tavoitteena on osaltaan pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen, sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Lisätietoja hankkeesta.