Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ja Suomen ympäristökeskus Syke ovat käynnistäneet Pölyttäjät viestintuojina -projektin Suomen kulttuurirahaston tuella. Hankkeessa tuotetaan lapsille, nuorille ja heidän opettajilleen helppokäyttöinen digitaalinen oppimiskokonaisuus “Pölyttäjäretkikone”, joka ohjaa havainnoimaan lähiluontoa pölyttäjien silmin. Teknisenä ratkaisuna on MAPPA.fi-palvelun Luontoretkikone, jossa on aiemmin julkaistu jo pölyttäjäretkeä vastaava linturetkikokonaisuus.

Lapset ja nuoret sekä heidän opettajansa tarvitsevat osaamista seurata aikamme uutisia ja käydä keskustelua oman elinympäristömme tilasta. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan nopeaa tiedon kulkua, paitsi tutkijoilta päättäjille, myös tutkijoilta lapsille ja nuorille sekä heidän opettajilleen. Vain ajantasaiseen tietoon nojaten osaamme arvioida luonnontilaa ja toimiemme vaikuttavuutta.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus oppia, kuinka ihmiset toimillaan vaikuttavat muihin lajeihin ja kuinka lajit sekä ekosysteemit kytkeytyvät toisiinsa”, toteaa ympäristökasvatuksen asiantuntija Maija Ihantola Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitosta.

Häntälän niitty

Lapset retkellä keväisessä Häntälän notkossa. Kuva  Maija Ihantola.

Projektiin valitaan mukaan esimerkkejä Suomen luonnossa tapahtuviin muutoksiin eri tavoin reagoivista päiväperhos- ja kimalaislajeista. Lisäksi mukaan otetaan joitakin pölyttäjille tärkeitä ravintokasveja. Aineistona hyödynnetään lisäksi Luonnontieteellisen keskusmuseon Laji.fi-verkkopalvelua, 100 lajia -haasteita sekä pölyttäjien kansalaisseurantoja. Oman paikkakunnan ja retken ajankohdan perusteella luodut lajilistat, yleisimpien lajien määritysohjeet sekä avoimen havaintotiedon visualisoinnit helpottavat havaintojen tekoa.

“Koulujen pihat ja lähiympäristöt ovat hyviä kohteita pölyttäjäretkelle toukokuussa, kun kimalaiset ja kesän ensimmäiset perhoset kerääntyvät kukille ja istutuksille. Monet päiväperhoset ja kimalaiset ovat aloittelijallekin helppoja tunnistaa”, kannustaa Suomen ympäristökeskuksen tutkija Janne Heliölä.

Pölyttäjät ja niiden ravintokasvit ovat monin tavoin vuorovaikutuksessa ihmistoiminnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on tehdä luonnon havainnoinnista innostavaa ja merkityksellistä ja lisätä lasten, nuorten ja kasvattajien kokonaisvaltaista ymmärrystä monimuotoisten ekosysteemien välttämättömyydestä ihmisen hyvinvoinnille.

Pölyttäjäretkikone valmistuu keväällä 2025. Hankkeessa järjestetään tuolloin myös koulutusretkiä opettajille ja kasvattajille.

Lisätietoa

 

Yhteystiedot

Maija Ihantola, toiminnanjohtaja, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto
maija.ihantola@luontokoulut.fi, puh. 041 5368232

Janne Heliölä, tutkija, Suomen ympäristökeskus Syke
janne.heliola@syke.fi, puh. 040 0148654