Tulosraportti hankkeemme tähänastisista toimista on ladattavissa PDFnä  Syke-Raportteja PÖLYKOORDI-loppuraportti sekä Syken hankesivulla että Polyttajat.fi-sivustolla Materiaalit-sivulla. Raportissa kuvaillaan oman toimintamme lisäksi Kansallisen pölyttäjäseurannan ensi vaiheita, maassamme tehtyä pölyttäjiä koskevaa tutkimus- ja hanketoimintaa sekä eri sidosryhmien pölyttäjien hyväksi tekemiä toimia. Lisäksi kommentoidaan pölyttäjästrategian tavoitteiden tähänastista edistymistä.

Hankkeen toimintaa ja tuotoksia esiteltiin 27.11. Helsingin Viikissä järjestetyssä loppuseminaarissa. Tilaisuuden materiaalit ovat ladattavissa edellä mainitulta Syken hankesivulta. Osallistujia oli paikan päällä noin 20 ja etäyhteyden päässä yli 60. Päivän esitykset herättivät vilkasta keskustelua. Hankkeemme sai myös myönteistä palautetta toimistaan – Lämmin kiitos!

PÖLYKOORDI-hanke käynnistettiin alun perin kaksivuotisena (2022–2023), mutta toimintamme on jatkumassa myös vuonna 2024. Meiltä saa siis jatkossakin pyytää viestintä- tai asiantuntijatukea kaikessa pölyttäjiin liittyvässä. Ota reippaasti minuun yhteyttä!

Janne Heliölä