Katso alkuperäinen uutinen: https://www.epressi.com/tiedotteet/kauppa/lidl-ja-suomen-luonnonsuojeluliitto-aloittavat-yhteistyon-polyttajien-elinympariston-turvaamiseksi.html

Pölyttäjäkato on globaali uhka, jolla on vaikutusta ruoantuotantoon ja kauppojen valikoimaan. Suomessa pölyttäjien määrän vähenemisen keskeisimpiä syitä on niiden elinympäristöjen hupeneminen. Lidl aloittaa yhteistyön Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa pölyttäjien elinympäristöjen turvaamiseksi.

Toukokuun 20. päivä juhlimme Maailman pölyttäjäpäivää, eikä suotta, sillä pölyttäjäkato on globaali ongelma. Suomessa tärkein syy pölyttäjien uhanalaistumiselle on elinympäristöjen vähentyminen. Yli 90 prosenttia perinnebiotooppien pinta-alasta on hävinnyt viimeisen 50 vuoden aikana.

Pölyttäjät ovat elintärkeitä ruokakaupalle, sillä suuri osa ruoantuotannosta on pölyttäjien varassa. Jopa 75 prosenttia satokasveista tarvitsee hyönteispölytystä tai ainakin hyötyy siitä, ja noin 1/3 satotonneista on pölyttäjistä riippuvaisia.

– Pölyttäjien varassa ovat muun muassa monet suomalaisillekin tutut omenat ja metsämarjat kuten mustikka sekä myös monet hedelmät, vihannekset ja pähkinät. Myös suklaa on täysin pölyttäjien varassa. Pölyttäjäkato vaikuttaa siis suoraan myös kauppojen valikoimaan yksipuolistamalla sitä, joten on myös kauppojen vastuulla sekä intresseissä toimia pölyttäjien elinympäristöjen turvaamiseksi, sanoo Laura Kvissberg, Lidlin vastuullisuusasiantuntija.

Pölyttäjien elinympäristöjen määrän lisäämiseksi ja niiden laadun parantamiseksi Lidl aloittaa yhteistyön Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa. Lidl tukee Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin perinnebiotooppien hoitoon ja suojeluun keskittyvää Ketosirkka-hanketta kolmella eri kohteella Uudenmaan alueella. Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden myötä muovautuneita elinympäristöjä kuten niittyjä ja ketoja. Ne ovat tärkeitä elinympäristöjä pölyttäjille, erityisesti mesipistiäisille ja perhosille.

– Yhteistyö alkaa kesällä 2022 ja yhteistyökohteet sijaitsevat Hyvinkäällä, Mäntsälässä ja Espoossa. Jokaiselle kohteelle on tehty oma hoitosuunnitelmansa. Käytännössä kohteiden hoitaminen tapahtuu pitämällä kurissa rehevämpää kasvustoa niittämällä, poistamalla varjostavaa puustoa, torjumalla vieraslajeja, edistämällä niityn oman luonnonlajiston kasvua sekä seuraamalla kartoituksin kasvi- ja hyönteislajiston kehitystä, kertoo Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen.

− Perinnebiotoopit ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä eli lajien elinympäristöjä. Jos elinympäristö katoaa, katoavat myös siitä riippuvaiset lajit. Niittykohteiden hoitaminen ja suojeleminen tukee viime vuonna julkaistun kansallisen pölyttäjästrategian toteuttamista. Lisäksi auttaessamme pölyttäjähyönteisiä autamme samalla myös suurta joukkoa muita uhanalaisia eliölajeja, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Lidlin viestintä, Pilvi-Sisko Riikonen, media@lidl.fi, 09 2345 6400