Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL) on aloittanut viisivuotisen projektin, jonka tavoite on edistää pölyttäjät huomioivaa ympäristönhoitoa Suomen kunnissa. Osana projektia muun muassa perustetaan pölyttäjäystävällisen ympäristönhoidon mallialueita yhteistyökuntiin sekä koulutetaan kuntien työntekijöitä ja viheralan ammattilaisia huomioimaan pölyttäjät ja laajemmin luonnon monimuotoisuus alueiden suunnittelussa ja hoidossa.

Projektin myötä kannustetaan myös kuntien asukkaita pölyttäjätekoihin sekä viestitään pölyttäjistä suurelle yleisölle. Toimenpiteet toteutetaan osana laajempaa Priodiversity LIFE –monimuotoisuushanketta.

Pölyttäjäystävällinen niittykumpu

Puistoon rakennettu pölyttäjäystävällinen niittykumpu. Kuva Riku Lumiaro.

Toiminta on alkanut tänä vuonna yhteistyöllä Ylöjärven ja Naantalin kaupunkien kanssa. ”Kevään aikana määrittelemme yhteistyössä kuntien kanssa mallialueet ja pidämme ensimmäiset koulutukset pölyttäjistä ja niiden tarpeista viheralueiden hoidoista vastaaville”, kertoo kuntien työntekijöiden kouluttamisesta vastaava Maarit Voimanen.

Tavoitteena on myös laatia mallialueista hoitosuunnitelmat tai vaihtoehtoisesti päivittää kuntien jo olemassa olevia suunnitelmia ja ohjeistuksia niin, että ne huomioivat pölyttäjät ja monimuotoisuuden nykyistä paremmin. ”Kunnissa käytetään merkittävästi resursseja avoimien ympäristöjen ylläpitoon – olisi järkevää hyödyntää tätä voimavaraa luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja vähentää liian intensiivistä viheralueiden hoitoa, joka usein on luontoa köyhdyttävää”, toteaa SLL:n projektipäällikkö Titta Vikstedt.

Yhteistyökuntien lisäksi hankkeen aikana tarjotaan koulutusta ja opastusta myös muille kunnille, kannustetaan kuntien asukkaita pölyttäjätekoihin omilla kotipihoilla, järjestetään retkiä ja vapaaehtoiskoulutuksia sekä viestitään pölyttäjistä suurelle yleisölle.

”Ensimmäinen kotipihan monimuotoisuuteen liittyvä yleisöluento on Ylöjärven kirjastolla toukokuussa – lisäksi kesäkuussa järjestämme pölyttäjäretken Naantalin kaupungin asukkaille. Vastaavia tapahtumia on tarkoitus järjestää vuosittain”, kertoo Vikstedt.

 

Lisätietoja

Titta Vikstedt
Projektipäällikkö
Suomen luonnonsuojeluliitto
titta.vikstedt@sll.fi
p. 040 632 7578