Kolmivuotinen laaja yhteistyö WWF:n kanssa on osa OP Ryhmän luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen tähtäävää vastuullisuustyötä. 

Kestävä talous on riippuvainen hyvinvoivasta luonnosta. OP Ryhmä ja WWF aloittavat kolme vuotta kestävän yhteistyön ja tekevät yhdessä tekoja Suomen luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa turvata lähiluontoa innostamalla ihmiset toimimaan sen hyväksi.

– Suurin osa OP Ryhmän aiheuttamista luontovaikutuksista syntyy yritysasiakkaiden liiketoiminnan kautta. Suomen suurimpana finanssialan toimijana näemme tärkeäksi panostaa oman ja asiakkaidemme työn lisäksi yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Kestävä talous on vahvasti riippuvainen hyvinvoivasta luonnosta. Kumppanuus WWF:n kanssa on osa loppuvuodesta 2023 julkaisemamme luonnon monimuotoisuustiekartan toteuttamista, sanoo OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Yhteistyöllä kohti vieraslajien torjuntaa ja pölyttäjähyönteisten elinolosuhteiden parantamista

Pölyttäjillä on tärkeä merkitys ekosysteemien toiminnassa ja esimerkiksi ruuan tuotannossa. Noin 75 prosenttia maapallon viljelykasveista tarvitsee hyönteispölytystä satojen varmistamiseksi. Pölyttäjien määrä on kuitenkin vähentynyt maailmanlaajuisesti, mikä on vakava uhka luonnolle ja ihmisille. Suomessa etenkin monet niityillä ja laidunmailla elävät lajit ovat taantuneet. WWF:n mukaan kaikki toimet pölyttäjien auttamiseksi ovat tarpeellisia.

– Yhteistyössä OP:n kanssa haluamme tarjota erilaisia keinoja, joiden avulla jokainen voi edistää luonnon monimuotoisuutta omassa lähiympäristössään. Tekoja tarvitaan, sillä luonnon monimuotoisuus heikkenee Suomessakin hälyttävää tahtia, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Lue lisää OP:n tiedotteesta 24.1.2024