Kaupunki- ja taajama-alueille perustettuja uusniittyjä kartoitetaan ympäri Suomea

Kartoitamme ja viestimme yleisölle maamme kaupunki- ja taajama-alueille perustetuista, pölyttäjille tärkeistä uusniittyalueista ja niiden hoidosta. Uusniityllä tarkoitetaan niittyä, joka on perustettu ainakin osittain niittykasvien siemeniä kylvämällä. Se voi olla myös aiemmasta nurmikosta perustettu niitty.

Erilaiset luonnonniityt ja niitä täydentävät uusniityt ovat pölyttäjähyönteisten tärkeimpiä elinympäristöjä. Pienetkin niittylaikut parantavat merkittävästi pölyttäjien elinmahdollisuuksia tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Kunnat, yhdistykset ja kansalaiset ovat perustaneet eri puolilla maata kymmenittäin uusia niittyalueita. Näitä kohteita voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin kannustavina esimerkkeinä. Julkista tietoa perustettujen kaupunkiniittyjen määristä ja sijainneista on kuitenkin vaikea löytää.

Valtakunnallisen kartoituksemme tavoitteena on tuottaa kansalaisten käyttöön esimerkkikohteiden verkosto maassamme perustetuista kaupunki- ja taajamaniityistä. Ajatuksena on koota kartalle alueellisesti kattava kokoelma kaupunkiniittyjä, sekä julkaista kustakin niistä lyhyt esittelynsä niityn sijaintitietojen ja valokuvien kera.

Toiveena on saada mahdollisimman monen niityn tiedot mukaan siten, että yhteenveto uusniityistä voitaisiin julkaista Polyttajat.fi-verkkosivustolla toukokuussa. Perustetun uusniityn tiedot on kätevintä ilmoittaa verkkolomakkeella.

Pölyttäjäviikonloppu suunnitteilla kesäkuussa

Kaupunkiniittyjen kartoituksen jatkoksi toteutamme niillä kansalaishavainnointiin perustuvan pölyttäjäkartoituksen Luonnonkukkien päivän 16.6. yhteydessä. Pölyttäjäviikonlopun 15.–16.6.2024 tavoitteena on selvittää kaupunkiniityillä ja -pihoilla esiintyvää pölyttäjälajistoa, lähinnä perhosia ja kimalaisia, sekä innostaa kansalaisia pölyttäjien tarkkailuun ja suojeluun lähiympäristössään. Tämän tyyppinen pölyttäjäviikonloppu on saanut suuren suosion esimerkiksi Hollannissa. Suomalaisena esikuvana pölyttäjäviikonlopulle toimii talvisin järjestettävä lintujen Pihabongaus, joka on jo vuosien ajan ollut hyvin suosittu.

Pölyttäjäviikonloppuun voi osallistua kuka tahansa havainnoimalla pölyttäjiä haluamallaan kohteella – mieluusti uusniityllä, mutta myös luonnonniityllä tai vaikkapa omassa puutarhassa. Toimitamme toukokuussa tarkemmat ohjeet havainnoinnin teosta sekä havaintojen ilmoittamisesta. Kaikki halukkaat tahot ovat myös tervetulleita mukaan järjestämään havainnointitapahtuman itse valitsemallaan kohteella.

Suomen ympäristökeskuksen PÖLYKOORDI-hanke edistää kansallisen pölyttäjästrategian toteutumista. Uusniittyjen kartoituksesta ja pölyttäjäviikonlopun suunnittelusta Suomen ympäristökeskuksessa (Syke) vastaavat:

Mikko Kuussaari, Ida-Maria Huikkonen, Janne Heliölä, Riku Lumiaro ja Marjaana Toivonen.

Yhteydenotot

Mikko Kuussaari, mikko.kuussaari@syke.fi, p. 040 5256 249