Katso alkuperäinen uutinen: https://www.hel.fi/uutiset/fi/helsinki/kaupunkipuiden-merkitysta-polyttajina-tutkitaan

Luonnonvarakeskuksen PölyMix-hanke aloittaa tänä keväänä kaupunkipuiden monivuotisen fenologiaseurannan. Fenologialla tarkoitetaan puiden elämänkierron vuosittaisia tapahtumia. Hankkeessa toivotaan kansalaisilta havaintoja erityisesti kaupunkipuiden kukinnan ajoittumisesta ja kestosta.

Yleisen tietoisuuden lisääntyminen pölyttäjähyönteisten vähenemisestä on lisännyt kiinnostusta pölyttäjäystävällisten kaupunkiympäristöjen luomiseen. Suomessa merkittävimmät pölyttäjähyönteiset ovat kimalaiset, mehiläiset, kukkakärpäset ja perhoset. Kaupunkipuut puistoissa, kaduilla ja pihoilla voivat tarjota pölyttäjille tärkeän ravinnonlähteen varsinkin kasvukauden alussa, kun muita kukkivia lajeja on vähän. Pölyttäjät hakevat kukista energiapitoista mettä ja proteiinipitoista siitepölyä ravinnokseen.

PölyMix-hankkeessa selvitetään kaupunkipuiden merkitystä pölyttäjähyönteisten ravinnonlähteenä yhteistyössä Helsingin ja Turun kaupunkien kanssa. Turussa tarkkaillaan neljällä erilaisella kaupunkialueella kukkivilla kaupunkipuilla vierailevia pölyttäjähyönteisiä. Lisäksi näille alueille viedään mehiläispesiä, joihin asennetaan siitepölykeräimet. Kerätystä siitepölystä määritetään, millä kasveilla mehiläiset ovat vierailleet. Tietoa kukinnan alkamisajankohdasta ja kukinnan kestosta tarvitaan, kun halutaan arvioida puulajien merkitystä pölyttäjähyönteisille. Kerättyjen tietojen perusteella arvioidaan erilaisten rakennettujen ympäristöjen merkitystä pölyttäjähyönteisille myös Helsingissä.

Havaintojen tekemiseen tarvitaan apua

Jokainen voi osallistua fenologisten tietojen keräämiseen tarkkailemalla lähiympäristönsä puita ja kirjaamalla ylös niiden elämänkiertoon liittyvien tapahtumien ajankohdat. Havaintoja tarvitaan ympäri Suomea. Myös pöytälaatikoihin jemmatut havainnot aiemmilta vuosilta ovat tervetulleita!
Tällä lomakkeella voit ilmoittaa kaupunkipuiden fenologiaa koskevat havaintosi.

Havaintojen kerääminen useamman vuoden ajalta mahdollistaa myös puiden vuotuisen kasvuvaihtelun tarkastelun ja se antaa tietoa muuttuvista ympäristöolosta. Fenologiahavaintojen kerääminen mahdollistaa ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten tutkimisen. Kukinnan lisäksi hankkeessa seurattavia ilmiöitä ovat mm. puiden lehtien puhkeaminen, marjojen kypsyminen ja lehtien kellastuminen ja putoaminen.

PölyMix-hanke ei rajoitu vain rakennettuihin kaupunkiympäristöihin, vaan pölyttäjiä ja niiden ravinnonlähteitä selvitetään myös maatalous- ja metsäympäristöissä. Lisäksi analysoidaan mahdollisia torjunta-ainejäämiä siitepölystä. Torjunta-aineet ja ravintolähteiden tarjonta on tunnistettu tärkeiksi pölyttäjien menestymiseen vaikuttaviksi tekijöiksi.