Europan Unionin jäsenvaltioiden hyvin alkanut pölyttäjien seuranta ja suojelu ovat vaarassa näivettyä. Aidan Whitfieldin mukaan eurovaalit saattavat muuttaa Euroopan parlamentin valtasuhteita pölyttäjille ja luonnonsuojelulle huonompaan suuntaan. Mahdollisen rahoituksen loppumisen myötä pölyttäjiensuojelua edistävä tutkimus- ja järjestötoiminta on myös uhattuna.

Butterfly Conservation Europe (BCE) on ainoa koko Euroopassa toimiva hyönteisten suojeluun keskittyvä kansalaisjärjestö. BCE on sidosryhmänä mukana EU:n pölyttäjiä koskevan sääntelyn valmistelutyössä. Osana toimintaansa BCE koordinoi Euroopan kansallisten päiväperhosseurantojen yhteistyötä eBMS-verkoston kautta. Suomi on myös mukana tässä verkostossa.

BCE järjesti toissa viikolla kansallisten perhosseurantojen koordinaattoreille kolmen webinaarin sarjan, joissa esiteltiin viimeaikaisia tapahtumia sekä pölyttäjien seurannassa että EU:n ympäristöpolitiikassa. Tämä kirjoitus keskittyy webinaareista viimeiseen, jossa BCE:n Aidan Whitfield esitti tilannekatsauksen EU:n pölyttäjiä koskevasta toiminnasta ja sen tulevaisuuden näkymistä.

Kuvakaappaus Aidan Whitfieldin esityksestä

Pölyttäjille tummia pilviä taivaanrannassa

Kesäkuussa järjestettävät eurovaalit tulevat muuttamaan EU:n politiikkatavoitteita. BCE ennakoi tulevasta EU-parlamentista nykyistä populistisempaa ja oikeistolaisempaa. Tästä seuraa, että merkittäviä uusia avauksia pölyttäjien suojelussa ei liene odotettavissa. Nykyinenkin parlamentti on jo heikentänyt esimerkiksi aiemmin asetettuja maatalouden kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia tavoitteita. BCE pelkää, että tuleva Komissio ei edistä asiaa.

Kiistellystä EU:n ennallistamisasetuksesta tullaan päättämään kevään kuluessa. Asetus sisältää monia pölyttäjiin liittyviä velvoitteita. Toteutuessaan se olisi merkittävä edistysaskel. Whitfield piti kuitenkin mahdollisena, että asetuksen sisältöä saatetaan vielä vesittää. Tai se voi kokonaan kaatua parlamentin käsittelyssä. Mikäli asetus lopulta hyväksytään, tulemme viestimään, mitä sen kansallinen toimeenpano Suomessa ja pölyttäjien kannalta tulee tarkoittamaan.

Pölyttäjiensuojelua edistävä tutkimus- ja järjestötoiminta on myös uhattuna. Näitä on tuettu EU:n rahoittamissa ABLE- ja SPRING-hankkeissa, joista jälkimmäinenkin päättyy tänä keväänä. Euroopan pölyttäjäseurantojen välinen yhteistyö on vaarassa näivettyä, ja useissa Etelä- ja Itä-Euroopan maissa vasta aloitetut seurannat uhkaavat kaatua. Seuranta-aineistojen monikansallista keskusrekisteriä tullaan ylläpitämään, mutta sitä ei pystytä kehittämään.

Tällä hetkellä pölyttäjien suojelu kohtaa EU:ssa enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. PÖLYKOORDI-hanke seuraa tilannetta ja kerromme syksyllä mihin suuntaan uusi parlamentti lähtee pölyttäjiin vaikuttavia asioita viemään.

Teksti Janne Heliölä Suomen ympäristökeskus

 

Lue aiheesta lisää