Pölyttäjäviikonloppu on kaikille luonnosta kiinnostuneille tarkoitettu matalan kynnyksen tapahtuma, jossa havainnoidaan pölyttäjiä. Havaintoja tehdään puolen tunnin ajan kukkaniityllä tai omalla pihalla joko lauantaina tai sunnuntaina 15.–16.6. Pölyttäjäviikonlopun tavoitteena on kartoittaa etenkin kaupunkiniityillä ja -pihoilla esiintyvää pölyttäjälajistoa, lähinnä perhosia ja kimalaisia, sekä innostaa kansalaisia pölyttäjien tarkkailuun ja suojeluun lähiympäristössään.

Perhosten ja kimalaisten tunnistus onnistuu valokuviin vertaamalla

Pölyttäjäviikonloppuun voi osallistua kuka tahansa havainnoimalla pölyttäjiä haluamassaan kohteessa. Erityisesti toivotaan pölyttäjähavaintoja kaupunki- tai taajama-alueelle perustetuilta uusniityiltä, mutta myös luonnonniityiltä tai vaikkapa omasta puutarhasta. Yleisimmät pölyttäjäviikonlopun aikana liikkeellä olevat pölyttäjät voi tunnistaa kuvallisen esitteen avulla, jossa on esitelty 26 eri pölyttäjää.

Pölyttäjäesite

Lisäapua pölyttäjien määritykseen saa myös pölyttäjäviikonlopun Facebook-sivulta, jonne voi lähettää valokuvia pölyttäjistä asiantuntijoiden määritettäviksi.

Puolen tunnin tarkkailujakson aikana kertyneet havainnot ilmoitetaan mieluiten iNaturalist-kännykkäsovelluksen kautta. Sovelluksen käyttö vaatii rekisteröitymisen. Ohjeet tulevat toukokuun aikana Polyttajat.fi-sivustolle ja pölyttäjäviikonlopun Facebook-sivulle.

Vaihtoehtoisesti havainnot voi ilmoittaa yksinkertaisella verkkolomakkeella, jonka pystyy täyttämään helposti kännykällä tai tietokoneella. Tämä ei vaadi kirjautumista tai tunnistautumista. Lomakkeelle kirjataan havainnoinnin päivä, kellonaika, paikka, elinympäristö, havaintojen ilmoittaja sekä havaitut pölyttäjät ja niiden yksilömäärät.

Tulokset raportoidaan kesäkuun lopulla

Pölyttäjäviikonlopun tulokset raportoidaan tapahtuman Facebook-sivulla sekä Polyttajat.fi-sivustolla kesäkuun lopussa.

Pölyttäjäviikonloppu on saanut suuren suosion esimerkiksi Hollannissa. Tapahtuman suomalainen esikuva on talvisin järjestettävä, jo suosituksi luontotapahtumaksi kehittynyt Pihabongaus, jossa havainnoidaan lintuja.

Pölyttäjäviikonlopun järjestäjää Suomen ympäristökeskuksen PÖLYKOORDI-hanke yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton, WWF:n, Luonnontieteellisen keskusmuseon, Suomen Hyönteisseuran, Suomen Perhostutkijain Seuran, Uudenmaan ELY-keskuksen, Helsingin kaupungin ja Jyväskylän yliopiston kanssa.

Kansalaisten tekemät pölyttäjähavainnot ovat tärkeitä

Jopa 75 prosenttia maailman viljelykasveista on ainakin osittain riippuvaisia hyönteispölytyksestä.  Maailman koko maataloustuotannosta noin 5–8 prosentin on arvioitu olevan suoraan riippuvaista eläinpölytyksestä. Planeettamme kukkivista kasvilajeista lähes 90 prosenttia hyötyy eläinten – pääasiassa hyönteisten – pölytyksestä, tai jopa vaatii sitä. Lisäksi pölyttäjät ja niiden toukat ovat tärkeää ravintoa monille muille eläimille.

Kuten Syken tuoreessa politiikkasuosituksessa todetaan, Suomessa rypsissadot ovat viime vuosikymmeninä pienentyneet pölyttäjäkadon seurauksena. Siksi pölyttäjähyönteisten määrää seurataan, ja kansalaisten havainnoilla on tässä työssä suuri merkitys.

Lisätiedot

Erikoistutkija Mikko Kuussaari, mikko.kuussaari@syke.fi, 040 5256 249

Tutkija Ida-Maria Huikkonen, ida-maria.huikkonen@syke.fi, 0295 252 255

Tutkija Janne Heliölä, janne.heliola@syke.fi, 040 014 8654

 

Linkit ja liitetiedostot